Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.
Szczegółówe informacje dotyczące organizacji konferencji w zakłace Info

Ramowa agenda - 15 października 2020

10:00 - 10:05 Otwarcie konferencji Telsec 2020 – Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
10:10 – 11:30 Panel I – Ryzyka dostawców dla cyberbezpieczeństwa podmiotów Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa opis

moderator: Sylwia Czubkowska, Redaktor Prowadząca Spider’s Web+

Uczestnicy panelu:

 • Jarosław Paszkiewicz, Dyrektor Zarządzania Architekturą E2E w Orange Polska S.A.
 • Piotr Kuriata, Członek Zarządu, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu i Regulacji w P4 Sp. z o.o.
 • Tomasz Muda, Dyrektor Departamentu Technologii Sieciowych w Polkomtel S.A.
ukryj
11:30 – 12:30 Panel II – Vishing – studium przypadku, doświadczenia przedsiębiorców telekomunikacyjnych opis

moderator: Piotr Niemczyk


Uczestnicy panelu:

 • nadkom. Tomasz Pawlicki, Naczelnik Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji
 • nadkom. Wojciech Olszowy, Radca Wydziału Rozpoznania Biura do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji
 • Julia Juraszek-Kelka, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Polkomtel S.A.
 • Robert Grabowski, Kierownik Wydziału CERT w Orange Polska S.A.
 • Robert Piskulak, Kierownik Działu Sieci Korporacyjnej i Bezpieczeństwa IT w P4 Sp. z o.o.
 • Paweł Sławecki, Product Owner, Cyber Threat and Fraud Management, Tribe Bezpieczeństwa w T-Mobile Polska S.A.
ukryj
12:30 – 14.00 Panel III – Nowelizacja Ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa – problematyka powołania CSIRT Telco opis

moderator: Robert Kośla, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji


Uczestnicy panelu:

 • Przemysław Dęba, Dyrektor Cyberbezpieczństwa w Orange Polska S.A.
 • Piotr Skibiński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Polkomtel S.A.
 • Tomasz Kędziora, Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT w P4 Sp. z o.o.
 • Jakub Cierpka, Product Owner SOC w T-Mobile S.A.
ukryj
14:00 – 15:00 Wystąpienie eksperta – Hakowanie budynku. Nowe trendy w atakach na przedsiębiorców – Piotr Konieczny z niebezpiecznik.pl
15:00 - 15:05 Zakończenie konferencji - Wojciech Maciejczak, Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego w Orange Polska S.A.

Wspieramy Fundację Dorastaj z Nami