Minister Cyfryzacji objęło honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.

Informacje Organizacyjne

Organizacja

Konferencja Tel Sec odbędzie się w Hotelu Exploris http://www.exploris.pl/, który zlokalizowany jest w Serocku przy ul. Wyzwolenia 57.

Odpłatność za udział w konferencji wynosi 400 złotych netto – w cenę wliczony jest udział w dwóch dniach konferencji, wyżywienie i nocleg. Koszt udziału w Tel Sec bez noclegu wynosi 250 złotych netto.

Organizator poza udziałem w konferencji zapewnia przerwy kawowe, pełne wyżywienie i kolację. Wszystkie posiłki serwowane będą
w formule stołu szwedzkiego.

Rozliczenia

Wszelkie rozliczenia odbywać się będą za pośrednictwem

Orange Szkolenia Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 160
02-326 Warszawa

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy NIP: 525-21-40-186;
KRS: 0000043165, Kapitał zakładowy: 71.652.000,00 zł

Kontakt

Rezerwacje należy dokonywać pod adresem kontakt@telsec.orange.pl lub numerem telefonu +48 509 048 960 do dnia
4 października 2016 roku.

Wersja do druku

Agenda spotkania

Pobierz PDF