Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.
Szczegółówe informacje dotyczące organizacji konferencji w zakłace Info

Ramowa agenda - 22-23.09.2021

Dzień Pierwszy
10:00 rejestracja
11:00 rozpoczęcie Tel Sec 2021

 • Witold Drożdż - Członek Zarządu Orange Polska S.A.
 • Anna Goławska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
 • Janusz Cieszyński – Sekretarz Stanu ds. Cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
11:30 - 13:00 panel I – Cyberhity 2021 opis

moderator: Przemysław Dęba - Dyrektor Cyberbezpieczeństwa Orange Polska S.A.


Uczestnicy panelu:

 • Julia Juraszek - Kierownik Działu Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Polkomtel Sp. z o.o.
 • Janusz Piecuch – Technical Tribe Lead, Tribe Bezpieczeństwa T-Mobile S.A.
 • Juliusz Brzostek – Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa NASK
 • Sławomir Gajowniczek – Ekspert ds. Telekomunikacji P4 Sp. z o.o.
ukryj
13:00 - 13:30 przerwa kawowa
13:30 - 15:30 panel II - Jak wykrywać anomalie związane z kradzieżą tożsamości ? opis

moderator: prok. Agnieszka Gryszczyńska – Prokuratura Krajowa


Uczestnicy panelu:

 • Wojciech Olszowy – Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji
 • Arkadiusz Ratajczak –Dyrektor DBTI Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Paweł Dobrzański – Tribe Lead, Tribe Bezpieczeństwa T-Mobile S.A.
 • Piotr Ciotucha – Dyrektor Zarządzania Ochroną Przychodów, Ryzykiem Kredytowym i Nadużyciami Orange Polska S.A.
 • Eugeniusz Trybalski – Kierownik Działu Współpracy z Uprawnionymi Podmiotami P4 Sp. z o.o.
ukryj
15:30 - 16:00 obiad
16:30 - 17:30 panel III – Hydepark (10 minutowe wystąpienia osób chętnych w tematyce związanej z bieżącymi zagadnieniami)
19:30 wykład indywidualny: Polska, Europa, Świat – aktualne wyzwania dla bezpieczeństwa

 • Gość specjalny: gen. bryg. Radosław Kujawa
20:00 kolacja w formule grillowej
Dzień Drugi
08:00 - 10:00 śniadanie
10:00 - 11:30 panel IV – Bezpieczeństwo łańcucha dostaw w ujęciu wyzwań Compliance opis

moderator: Sławomir Chmielewski - Dyrektor Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością Orange Polska S.A.


Uczestnicy panelu:

 • Monika Gorgoń – Dyrektor Działu Compliance, AML i Zarządzania Ryzykiem w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
 • Piotr Chmiel - Dyrektor Departamentu Zarządzania Zgodnością T-Mobile S.A.
 • Marcin Gomoła – Członek Zarządu Polnord S.A.
 • Marcin Szczepański - Compliance Oficer CEE w Siemens Energy
ukryj
11:30 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 - 13:30 panel V – Ramy regulacyjne od Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa do Sztucznej Inteligencji opis

moderator: Prof. Maciej Rogalski


Uczestnicy panelu:

 • Jacek Oko – Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej
 • Wojciech Maciejczak - Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego Orange Polska S.A.
 • Marcin Wysocki – z-ca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM
 • Piotr Skibiński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Polkomtel Sp. z o.o.
 • Rafał Rojewski – Radca Prawny Departament Prawny P4 Sp. z o.o.
 • Łukasz Puchała – Ekspert ds. Regulacyjnych T-Mobile S.A.
ukryj
13:30 podsumowanie i zakończenie

 • Wojciech Maciejczak - Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego Orange Polska S.A.
13:40 obiad

Wspieramy Fundację Dorastaj z Nami