Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji objęła honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.

Tel Sec 2020

W dniu 15 października 2020 roku odbyła się szósta edycja Konferencji Tel Sec – Forum Bezpieczeństwa w Telekomunikacji. Inicjatywa Tel Sec, ma na celu stworzenie kompleksowej platformy dyskusji, dialogu kluczowych interesariuszy współpracujących w obszarze bezpieczeństwa państwa: przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Patronat honorowy nad Forum objęła Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

Obecna edycja ze względu na aktualnie obowiązujące ograniczenia odbyła się wyłącznie w formule online.