Minister Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
objęły honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.

Tel Sec 2019

W dniach 16-17 października 2019 roku odbyła się piąta edycja Konferencji Tel Sec – Forum Bezpieczeństwa w Telekomunikacji. Inicjatywa Tel Sec, ma na celu stworzenie kompleksowej platformy dyskusji, dialogu kluczowych interesariuszy współpracujących w obszarze bezpieczeństwa państwa: przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Patronat honorowy nad Forum objął Minister Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną i coraz większym udziale nowych technologii w funkcjonowaniu społeczeństw, tematyka Forum w 2019 r. skupiła się na implementacji sieci 5G, współpracy międzyoperatorskiej na rzecz cyberbezpieczeństwa. W trakcie Tel Sec poruszane były również zagadnienia związane z realizacją obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa, business security, działalności jednostek typu CERT i bezpieczeństwa IT.