Ministerstwo Cyfryzacji
objęło honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.

Tel Sec 2016

W dniach 19-20 października 2016 roku odbyła się druga edycja Konferencji Tel Sec – Forum Bezpieczeństwa w Telekomunikacji. Inicjatywa Tel Sec, ma na celu stworzenie kompleksowej platformy dyskusji, dialogu kluczowych interesariuszy współpracujących w obszarze bezpieczeństwa państwa: przedstawicieli administracji rządowej, wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych i specjalnych, świata nauki, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

Patronat honorowy nad Forum objęła Pani Anna Streżyńska – Minister Cyfryzacji oraz Pan Ireneusz Piecuch – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.

W związku z aktualną sytuacją geopolityczną i zagrożeniem terrorystycznym oraz coraz większym udziale nowych technologii w funkcjonowaniu społeczeństw, tematyka Forum w 2016 r. skupiła się na udziale i roli operatora telekomunikacyjnego w przeciwdziałaniu terroryzmowi i wsparciu państwa w zapewnieniu jego bezpieczeństwa. W trakcie Tel Sec poruszane były również zagadnienia związane z realizacją obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa, business security, działalności jednostek typu CERT i bezpieczeństwa IT.

Efektem Tel Sec 2016 było podpisanie listu intencyjne w sprawie współpracy w zakresie obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego pomiędzy Ministrem Cyfryzacji, Orange Polska, T-mobile, Polkomtel, P4 oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji oraz powołanie Grupy „Security” w ramach PIIT.