Minister Cyfryzacji oraz Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji
objęły honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konferencji oraz płatności w zakładce info.

Ramowa agenda: Dzień I - 16.10.2019 r.

10:00 rejestracja
11:00 Rozpoczęcie Tel Sec 2019 opis

Wojciech Maciejczak – Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego, Orange Polska S.A.

Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

ukryj
11:30 – 13:30 Panel I - 5G – uwarunkowania implementacyjne i aspekty bezpieczeństwa opis

moderator: Andrzej Dulka – Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji


Uczestnicy panelu:

 • Gen. Włodzimierz Nowak – Członek Zarządu ds. Prawnych, Bezpieczeństwa i Zarządzania Zgodnością, T Mobile Polska S.A.
 • Wojciech Rosiak – Dyrektor Departamentu ds. Regulacji, P4 Sp. z o.o.
 • Jarosław Paszkiewicz – Dyrektor Zarządzania Architekturą E2E, Orange Polska S.A.
 • Piotr Skibiński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp. z o.o.
 • dr hab. Jordi Mongay Batalla – Dyrektor ds. Naukowych, Instytutu Łączności
ukryj
13:30 - 14:00 przerwa kawowa
14:00 – 15.30 Panel II - Współpraca międzyoperatorska na rzecz cyberbezpieczeństwa opis

moderator: Magdalena Wrzosek - Kierownik Zespołu Analiz Strategicznych i Wpływu Nowoczesnych Technologii, NASK


Uczestnicy panelu:

 • Przemysław Dęba - Dyrektor Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych, Orange Polska S.A.
 • Tomasz Kędziora - Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Bezpieczeństwa IT, P4 Sp. z o.o.
 • Paweł Dobrzański - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, T-Mobile Polska S.A.
 • Wojciech Basałaj - Ekspert ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego, Polkomtel Sp. z o.o.
ukryj
15:30 - 16:30 obiad
16:30 - 17:30 Panel III - Aktualne problemy w realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa państwa – wyzwania stojące przed operatorami opis

moderator: Piotr Skibiński – Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Polkomtel Sp. z o.o.


Uczestnicy panelu:

 • Profesor Stanisław Piątek – Uniwersytet Warszawski
 • Tomasz Książkiewicz – Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
 • Artur Kaczyński – Kierownik Wydziału Ustaleń Telekomunikacyjnych, Orange Polska S.A.
 • Jerzy Zmysłowski – Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Przedsiębiorstwa i Biura Ochrony Informacji Niejawnych, P4 Sp. z o.o.
 • Janusz Piecuch – Kierownik Działu Ustaleń Systemowych, T-Mobile Polska S.A.
ukryj
19.00 kolacja
- wieczór autorski / Aukcja z pomocą Fundacji „Dorastaj z nami”

Ramowa agenda: Dzień II - 17.10.2019 r.

8:00 - 10:00 śniadanie
10:00 – 12:00 Panel IV - Kompetencje przyszłości w bezpieczeństwie teleinformatycznym opis

moderator: Piotr Januszewicz – T-Mobile Polska S.A.


Uczestnicy panelu:

 • Profesor Janusz Zawiła-Niedźwiecki – Politechnika Warszawska
 • Włodzimierz Marciński – Prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego
 • Bogusław Dębski – Naczelnik Wydziału Kompetencji Cyfrowych, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Łukasz Grzeszczyk – Dyrektor IT PERM Recruitment HAYS
ukryj
12:00 - 12:30 przerwa kawowa
12:30 – 14.00 Panel V - Bezpieczeństwo z innej strony, doświadczenia w innych branżach opis

moderator: dr Krzysztof Malesa – Z-ca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa


Uczestnicy panelu:

 • Amb. Krzysztof Paturej – Prezes Międzynarodowego Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego
 • Gen. Marek Bieńkowski – Dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Najwyższa Izba Kontroli
 • Władysław Hydzik – Compliance Officer, PKP Energetyka
 • Jeremi Gryka – Z-ca Dyrektora Departamentu Teleinformatyki ds. Cyberbezpieczeństwa, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
ukryj
14:30 obiad

Wspieramy Fundację Dorastaj z Nami

W takcie Tel Sec odbędzie się zbiórka pieniędzy i licytacja na rzecz Fundacji Dorastaj z Nami