Ministerstwo Cyfryzacji
objęło honorowym patronatem Inicjatywę „TelSec”.
Szczegółowe informacje dotyczące organizacji konferencji oraz płatności w zakładce info.

Ramowa agenda: Dzień I

9:00 rejestracja
10:00 – 11:30 rozpoczęcie – panel I opis
Jean-François Fallacher
Jean-François Fallacher – otwarcie konferencji
Prezes Zarządu Orange Polska
Anna Streżyńska
Anna Streżyńska
Minister Cyfryzacji
Piotr Muszyński
Piotr Muszyński
Wiceprezes Zarządu Orange Polska S.A.
Thomas Lips
Thomas Lips
Członek Zarządu / Dyrektor ds. Technologii i Innowacji T-Mobile Polska
Jacek Niewęgłowski
Jacek Niewęgłowski
Członek Zarządu, KJO, P4 Sp. z o.o.
Wojciech Pytel
Wojciech Pytel
Członek Rady Nadzorczej Polkomtel Sp. z o.o.
Ireneusz Piecuch
Ireneusz Piecuch
Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
Przemysław Gamdzyk
Przemysław Gamdzyk
Moderator
ukryj
11:30 - 12:00 przerwa kawowa
12:00 – 13.30 panel II - Bezpieczeństwo i obowiązki na rzecz państwa opis
Wojciech Maciejczak
Wojciech Maciejczak
Dyrektor Bezpieczeństwa Regulacyjnego Orange
Temat: Realizacja obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa w kontekście outsourcingu i przenoszenia usług do innych państw.
Jacek Matyszczak
Jacek Matyszczak
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Telekomunikacyjnego z UKE
Temat: Rola Prezesa UKE w przygotowaniu i realizacji obowiązków na rzecz bezpieczeństwa państwa.
Tomasz Książkiewicz
Tomasz Książkiewicz
Naczelnik Wydziału Techniki Operacyjnej Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
Temat: Doświadczenia Policji w zakresie stosowania przepisów dotyczących retencji danych.
Daniel Szmurło
Daniel Szmurło
Kierownik Działu Ustaleń Systemowych, Radca Prawny T-Mobile Polska S.A.
Temat: Odpłatność za realizację przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Mirosław Maj
Mirosław Maj
Moderator
ukryj
13:30 - 14:30 obiad
14:30 - 15:00 wystąpienie indywidualne J.L. Moliner
15:00 - 17'00 panel III - Cert i bezpieczeństwo IT opis
Jean Luc Moliner
Jean Luc Moliner
Indywidualne wystąpienie – Dyrektor Bezpieczeństwa Grupy Orange
Temat: Udział globalnego operatora w walce z terroryzmem i cyberprzestępczością.
Piotr Niemczyk
Piotr Niemczyk
Ekspert z zakresu bezpieczeństwa
Temat: Czy państwa stoją za cyberatakami?

Ekspert CERT.GOV.PL
Temat: Analiza incydentów typu client botnet w sieci administracji państwowej.
Janusz Kossowski
Janusz Kossowski
Specjalista ds. Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Polkomtel Sp. z o.o.
Temat: Bitcoiny i cryptowaluty - rola w cyberprzestępstwach.
Krzysztof Białek
Krzysztof Białek
SOC & CERT Orange Polska Manager
Temat: Jak to Orange Polska ze złośliwym oprogramowaniem walczy.
Daniel Ślęzak
Daniel Ślęzak
Kierownik Działu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji i Ochroną Prywatności T-Mobile Polska S.A.
Przemysław Dęba
Przemysław Dęba
Moderator
Dyrektor Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatycznych Orange Polska S.A.
ukryj
17'00 - 17'30 szkolenie - postępowanie w sytuacjach szczególnego zagrożenia
19.00 kolacja

Ramowa agenda: Dzień II

8:00 - 10:00 śniadanie
10:00 – 12:00 panel IV - panel administracji opis
Radomir Korsak
Radomir Korsak

Szkolenie z zachowania się w „trudnych” sytuacjach.
Wojciech Szelągowski
Wojciech Szelągowski
Prokurator z Biura Informatyzacji i Analiz z Prokuratury Krajowej
Temat: Współpraca Prokuratur z Operatorami Komórkowymi w zakresie udostępniania danych telekomunikacyjnych oraz możliwości automatyzacji tego procesu z wykorzystaniem aplikacji ePostanowienia i planowanego wdrożenia SZOP-a.
Piotr Marek Balcerzak
Piotr Marek Balcerzak
Zastępca Dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa w Ministerstwie Cyfryzacji
Temat: Projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
Aneta Trojanowska
Aneta Trojanowska
p.o. Naczelnika Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji
Temat: Struktura i zadania pionu do walki z cyberprzestępczością w Policji.
Eugeniusz Trybalski
Eugeniusz Trybalski
Kierownik Działu Współpracy z Uprawnionymi Podmiotami z P4 Sp. z o.o.
Temat: Oczekiwania Administracji Państwowej w zakresie obowiązków przedsiębiorców telekomunikacyjnych w zakresie informowania o incydentach i zagrożeniach w cyberprzestrzeni RP.
Adam Macoch
Adam Macoch
podinsp. Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
Temat: Edukacja organów ścigania a zwalczanie cyberprzestępczości.
Maciej Pyznar
Maciej Pyznar
Moderator
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa
ukryj
12:00 - 12:30 przerwa kawowa
12:30 – 14.30 panel V - Business security opis
Axel Petri
Axel Petri
Senior Vice President Group Security Governance, Deutsche Telekom AG
Subject: A matter of trust.
Iwona Bachura
Iwona Bachura
Kierownik Działu Ryzyka Nadużyć w P4
Temat: Nadużycia w telekomie. System Zarządzania Nadużyciami Wewnętrznymi.
Przemysław Zaborowski
Przemysław Zaborowski
Kierownik Działu Ryzyka Finansowego Klientów w P4
Temat: Nadużycia w telekomie. System Zarządzania Nadużyciami Wewnętrznymi.
Tomasz Matuła
Tomasz Matuła
Dyrektor Infrastruktury ICT i Cyberbezpieczeństwa Orange Polska S.A.
Temat: Operator telco na pierwszej linii ognia - Obywatele, biznes a cyberbezpieczeństwo.
Wojciech Kamieniecki
Wojciech Kamieniecki
Kierownik Instytutu NASK
Robert Bienias
Robert Bienias
Polkomtel Sp. z o.o.
Temat: Potencjalny wpływ słabości SS7 na biznes.
Paweł Surmak
Paweł Surmak
Kierownik Działu Bezpieczeństwa Operacyjnego, T-Mobile Polska
Temat: Sztuka przetwarzania. Nowe technologie w bezpieczeństwie.
Ewa Piłat
Ewa Piłat
Moderator
Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa, T-Mobile Polska S.A.
Temat: Czy państwa stoją za cyberatakami?
ukryj
14:30 zakończenie
15:00 obiad